Kontrola segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Sanok

Urząd Gminy w Sanoku informuje,
że w dniach: 12.10.2021 r. i 27.10.2021 r.
przewidywane są kontrole
w zakresie przestrzegania przez mieszkańców naszej Gminy
zasad segregacji odpadów komunalnych.

 

Pracownicy firmy wywozowej i urzędu będą sprawdzać, czy w pojemnikach lub workach na odpady zmieszane nie znajdują się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce tj. plastik, papier, szkło, metal, a także inne odpady, które powinny trafić do PSZOK-u.
Wobec osób nie stosujących się do zasad prawidłowej segregacji zostaną wszczęte postępowania administracyjne w celu naliczenia wyższej opłaty za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Podwyższona stawka opłaty w przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów wynosi 44,00 zł osoba/miesiąc.

W związku z powyższym, aby uniknąć wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy mieszkańców Gminy o dostosowanie się do obowiązku selektywnego zbierania odpadów.