Kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hłomcza, Łodzina i Dobra

Nadal trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Dolinie Sanu. Jednym z założeń i priorytetowych zadań naszego samorządu jest skanalizowanie całego obszaru Gminy Sanok, to niezwykle istotna sprawa mówi Zastępca Wójta Paweł Wdowiak. Realizacja tych inwestycji jest nie tylko istotną korzyścią dla środowiska, ale przede wszystkim podwyższy standard i jakość życia mieszkańców podsumowuje Paweł Wdowiak.
W Hłomczy wykonano ok. 8 km sieci wraz z przepompowniami. Do tej pory do sieci kanalizacji sanitarnej podłączono 70 budynków mieszkalnych, a obecnie trwa przyłącz kolejnych domów. Równolegle kontynuowane są prace w pozostałych dwóch miejscowościach.
W Łodzinie wykonano 6 km sieci wraz z przepompowniami, a przewidywany termin podłączania budynków nastąpi w maju br. Natomiast w Dobrej wykonano 5,5 km sieci (ostatecznie powstanie 11 km), a budowa sieci kanalizacji wciąż trwa. Podłączanie budynków będzie możliwe po wykonaniu zasilań do przepompowni ścieków, co nastąpi nie wcześniej, jak w II połowie bieżącego roku.