Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu realizuje projekt „Niezbędnik Turystyczny”

Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu jest w trakcie realizacji projektu pn. „Niezbędnik Turystyczny” – promocja terytorialna regionu”. Inicjatywa finansowana jest w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 i obejmuje swoim zasięgiem 7 gmin należących do obszaru objętego LSR – LGD „Zielone Bieszczady” tj.: Gmina Lutowiska, Gmina Czarna, Gmina Ustrzyki Dolne, Gmina Olszanica, Gmina Tyrawa Wołoska, Gmina Solina, Gmina Sanok.

Zakres zadania polega na opracowaniu, wydruku, dystrybucji i publikacji materiałów inf.– promocyjnych pn. „Niezbędnik Turystyczny”. Na folder złożą się opis merytoryczny, dokumentacja fotograficzna i video miejsc ciekawych pod względem historycznym i turystycznym, krótkie formy video dostosowane do wymagań portalów społecznościowych, w tym ujęcia z drona, sferyczne panoramy, tiny planet w postaci plików z możliwością wypalenia na CD.
Na końcu „Niezbędnika Turystycznego” umieszczone zostaną ważne i potrzebne informacje, jak np. numery telefonów alarmowych czy dane kontaktowe Centrów Informacji i Promocji. Chcemy, aby Niezbędnik był wielofunkcyjny tzn. aby był nie tylko miłą lekturą i podróżą „palcem po mapie”, ale też inspiracją urlopową, wakacyjną czy weekendową. Zakończenie prac planowane jest na czerwiec br.

 

Zdjęcie poglądowe z Niezbędnika Turystycznego