Mer Borysławia przesyła podziękowania dla mieszkańców Gminy Sanok i wszystkich Polaków za pomoc niesioną Ukrainie