Międzyszkolny konkurs pn. „Karton, papier i gazeta już na zbiórkę makulatury czeka”. Zebrano prawie 9 ton makulatury!

We wrześniu zorganizowany został konkurs dla dzieci i uczniów szkół podstawowych naszej Gminy. Celem konkursu było zwiększenie świadomości ekologicznej, propagowanie działań i zachowań ekologicznych związanych z prawidłową segregacją odpadów, a przede wszystkim tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznych wśród dzieci i młodzieży.

Tak, jak w latach ubiegłych akcja została przeprowadzona we współpracy z Firmą TRANSPRZĘT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w terminie od 10.09.2021 r. do 18.10.2021 r.

Polegała na zebraniu przez uczniów jak największej ilości makulatury, która następnie została zważona i przeliczona na ilość uczniów uczęszczających do danej szkoły podstawowej. Dodatkowo dzieci wykonały dowolną techniką plakat promujący konkurs. Plakat został umieszczony przez cały okres trwania zbiórki  w widocznym miejscu na terenie szkoły, a jego zdjęcie przesłano do Urzędu Gminy Sanok.

W konkursie wzięło udział 12 szkół podstawowych z Gminy Sanok. Łącznie zebrano 8 760 kg makulatury!

Po zapoznaniu się z danymi dotyczącymi ilości zebranej makulatury w kg i po przeliczeniu tych ilości na jednego ucznia danej szkoły, komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców trzech pierwszych miejsc, którym zostaną przyznane nagrody ufundowane przez Urząd Gminy Sanok. Nagrody pocieszenia dla pozostałych szkół zostaną zakupione przez  firmę TRANSPRZĘT Sp. z o. o. Sp. k.

  1. I miejsce – SP Pakoszówkazebrano 2 240 kg makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia 26,99 kg
  2. II miejsce – SP Strachocina zebrano 1 180 kg makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia 16,39 kg
  3. III miejsce – SP Falejówka – zebrano 1 160 kg makulatury w przeliczeniu na jednego ucznia 13,49 kg

 

Szczególne podziękowania kierujemy do Centrum Ogrodniczego „Zielona Oaza” w Sanoku, dzięki któremu pozostałe szkoły biorące udział w konkursie (SP Kostarowce, SP Mrzygłód, Filialna SP Tyrawa Solna,  SP Dobra, SP Pisarowce, SP Prusiek, SP Trepcza, SP Srogów Górny, SP Niebieszczany SP Załuż) otrzymają nagrody pocieszenia – sadzonki krzewów hortensji bukietowych oraz firmie TRANSPRZĘT, która od kilku lat wspiera i pomaga w zorganizowaniu konkursu zbiórki makulatury, a także jest fundatorem nagród.

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

Dyrektorom i pedagogom poszczególnych szkół, a przede wszystkim dzieciom i młodzieży bardzo dziękujemy za zaangażowanie i czynny udział w konkursie.