Najbardziej zaawansowany sprzęt do niesienia pomocy w wypadkach na wyposażeniu OSP Kostarowce!

Gmina Sanok pozyskała 30 000 zł dotacji celowej na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostarowcach, dzięki której jednostka OSP wzbogaciła się o wysoce zaawansowany sprzęt tj. nożyco-rozpieracze hydrauliczne.
Wczoraj popołudniu w Wiejskim Domu Kultury w Kostarowcach Poseł na Sejm RP Piotr Uruski wraz z Wójt Gminy Sanok Anną Hałas i zastępcą Wójta Pawłem Wdowiakiem uroczyście przekazali ww. sprzęt strażakom-ochotnikom z jednostki OSP w Kostarowcach.
Nożyco-rozpieracze hydrauliczne to elektryczny zestaw ratownictwa drogowego, sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof. Ma także szerokie zastosowanie np. w akcjach gaśniczych gdzie wymagane jest wejście do budynku lub sforsowanie przeszkód budowlanych. Dzięki temu, że nożyco-rozpieracze hydrauliczne są bezprzewodowe można je zabrać ze sobą w każdy teren, w szczególności tam, gdzie nie można dotrzeć pojazdem. Sprawdzają się wszędzie, gdzie liczy się oszczędność miejsca i wagi sprzętu, a także szybkość reakcji.
Wysoka uniwersalność narzędzia powoduje, iż w jednej chwili może zostać przekształcone w: piłę, nożyce, wyważarkę, rozpieracz, siekierę, halligan, łom, podnośnik itd. Można nimi ciąć pręty ogrodzenia, kraty w drzwiach i oknach, pręty zbrojeniowe, kłódki, zamki oraz łańcuchy, wyważać drzwi wykorzystując potężną siłę do 4 ton, podnosić ciężary, rozpierać elementy budynku i wiele innych.

Cieszę się, że dzięki dotacji celowej pozyskanej z Funduszu Sprawiedliwości mieliśmy możliwość wyposażyć jednostkę OSP w Kostarowcach w tak zaawansowany sprzęt ratowniczy. Obecnie jest to jedyna jednostka na terenie Gminy Sanok, a być może nawet w całym powiecie sanockim, która posiada takie urządzenie – mówi Wójt Gminy Sanok Anna Hałas. Niejednokrotnie właśnie od wyposażenia sprzętowego jednostki zależy tempo dotarcia do osób pokrzywdzonych oraz udzielenie im realnej pomocy. Otrzymany sprzęt z pewnością zwiększy gotowość jednostki OSP Kostarowce do niesienia pomocy poszkodowanym zwłaszcza w wypadkach komunikacyjnych – kontynuuje Wójt Gminy Sanok – Anna Hałas.

Zakup nożyco-rozpieraczy hydraulicznych dla jednostki OSP Kostarowce sfinansowano ze środków finansowych, pozyskanych przez Gminę Sanok w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji  przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Kwota dofinansowania wynosi 30 000 zł, natomiast wkład własny to 5 709,00 zł.

W imieniu własnym oraz Braci Strażackiej z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostarowcach
pragnę złożyć serdeczne podziękowania dla
Posła na Sejm Piotra Uruskiego oraz Wójt Gminy Sanok Anny Hałas
za okazaną pomoc, wsparcie i aktywne zaangażowanie w celu pozyskania nożyco-rozpieraczy hydraulicznych.

Mariusz Brodzicki
Prezes Zarządu OSP Kostarowce