Od dzisiaj uchodźcy z Ukrainy mogą otrzymać numer PESEL w urzędach gminy

Na mocy art. 114 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, Minister Cyfryzacji ogłosił, że od dnia 16 marca br. uchodźcy z Ukrainy mogą m.in. otrzymać numer PESEL oraz założyć Profil Zaufany. O nadanie numeru PESEL uchodźcy mogą wnioskować w dowolnym organie wykonawczym gminy.

 

 

Uchodźcy mogą także:

  • podjąć w Polsce pracę i uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej.
  • Uczniowie i studenci mogą kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach.
  • Zgodnie z ustawą, uchodźcom z Ukrainy przysługuje także jednorazowa zapomoga w wysokości 300 zł/os.

 

Poniżej DO POBRANIA najważniejsze informacje oraz wniosek o nadanie nr PESEL w języku polskim i ukraińskim.

Нижче для ЗАВАНТАЖЕННЯ найважливіша інформація та заявка на надання номера PESEL 
польською та українською мовами.