Odwieczny ogień – Betlejemskie Światło Pokoju zawitało do Urzędu Gminy Sanok!

Historia zaczyna się w Betlejem – mieście, w którym ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.
Dzisiaj w południe, dzięki harcerzom Hufca Ziemi Sanockiej Betlejemskie Światło Pokoju dotarło także do Urzędu Gminy Sanok. Światło to jest znakiem pokoju, poświadczeniem wzajemnego zrozumienia i symbolem pojednania między narodami. Dzięki tradycji przekazywania światła dzielimy się radosną nowiną i krzewimy największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew.
To już 31 raz Betlejemskie Światło Pokoju odwiedza Podkarpacką Ziemię. Tegoroczne hasło „ŚWIATŁO NADZIEI” niech rozświetli nasze domy, stanie się dla wszystkich nadzieją na lepsze jutro, na pokój, braterstwo, wspólnotę, przyjaźń i miłość. Dziękujemy, że ten cenny dar dociera każdego roku również do naszego Urzędu.