Ogłoszenie przetargu na „Budowę świetlicy sportowo-rekreacyjnej przy boisku piłkarskim w miejscowości Czerteż”

W dniu 16 marca 2022 r. ogłoszono przetarg na zadanie pn.
„Budowa świetlicy sportowo-rekreacyjnej przy boisku piłkarskim w miejscowości Czerteż”

Oferty należy składać do 31 marca 2022 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12:30.

Szczegóły postępowania TUTAJ

Zapraszamy!