PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA OGŁASZA I NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”, projekt zakłada dotacje w kwocie 39.850,00 zł

W ramach projektu oferowane jest:

– wsparcie szkoleniowe,

– wsparcie eksperta dotacyjnego,

– wsparcie finansowe (dotacja) na założenie własnej działalności gospodarczej – 23.050,00 zł,

– wsparcie pomostowe – w okresie do 6 miesięcy od założenia działalności (6 mies. x max. 2.800,00 netto = 16.800,00 zł).

 

Projekt skierowany jest do osób:

– w wieku 18-29 lat,

– bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy (studenci studiów zaocznych, wieczorowych),

– zamieszkujących lub uczących się na terenie w. podkarpackiego w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.

Dokumenty rekrutacyjne można składać drogą elektroniczną lub osobiście w Biurze Projektu (Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Pużaka 37, 38-400 Krosno), czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.

 

Nabór trwa od 15.03.2022. do 01.04.2021 r.

 

Więcej informacji: 693 877 885 oraz http://mojafirma.org.pl/index.php/o-projekcie/

 

SERDECZNIE ZAPRASZANY !!!!!!!!!!