Podziękowanie dla Wójta Gminy Sanok za wsparcie 1. Rajdu Ziemi Sanockiej dla WOŚP

W miniony piątek Wójt Gminy Sanok Anna Hałas odebrała z rąk organizatora p. Andrzeja Buziewicza pamiątkowy dyplom z podziękowaniem za wsparcie i pomoc w organizacji 1. Rajdu Ziemi Sanockiej organizowanego przez Koło Ziemi Sanockiej na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dziękujemy za możliwość bycia partnerem w tym wydarzeniu!

 Gmina Sanok „Przyjedź, zakochaj się, wróć!”