Przetarg na wykonanie elewacji oraz robót towarzyszących Klubu Seniora w miejscowości Mrzygłód

W dniu 8 marca 2022 r. ogłoszono przetarg na
„Wykonanie elewacji oraz robót towarzyszących Klubu Seniora w miejscowości Mrzygłód”.

Oferty można składać do 23 marca 2022 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12:30.

Szczegóły postępowania TUTAJ

Zapraszamy !