Przypominamy o zakazie spalania odpadów roślinnych!

Złota polska jesień jest okresem intensywnych prac porządkowych w ogrodach. Przycięte gałęzie, przekwitnięte krzewy, trawa czy opadłe liści niestety zbyt często lądują w ogniskach, które zatruwają życie sąsiadom.

Spalanie odpadów roślinnych z pielęgnacji ogrodów jest zabronione!

Wynika to z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Art. 30 tej ustawy głosi: „Zakazuje się przetwarzania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami”, a art. 155 nakłada obowiązek termicznego przekształcania odpadów wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.

Jeszcze kilka lat temu dopuszczało się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jednak tylko wtedy, gdy nie były one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. Obecnie jednak obowiązek segregacji odpadów obowiązuje w całej Polsce, a co za tym idzie, w żadnej gminie nie wolno samemu spalać odpadów zielonych z ogrodu. Nawet jeśli są to części roślin porażone przez choroby i szkodniki.

Jeżeli  korzystamy ze zwolnienia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu kompostowania odpadów w przydomowych kompostownikach, powinniśmy zagospodarować odpady zielone we własnym zakresie w kompostowaniu zorganizowanym na własnej działce.

Jeżeli nie korzystamy z przedmiotowego zwolnienie w opłacie, możemy oddawać odpady zielone w brązowych workach (BIO) w terminach odbioru bioodpadów lub odwozić je indywidualnie do jednego z dwóch Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

  • PSZOK-u w Pisarowcach 235, czynnego w środy i czwartki w godz. 13 – 17 oraz w piątki i soboty w godz.  9 – 13;
  • Gminnego Punkt Zbiórki Odpadów w Sanoku (baza SPGK) czynnego od wtorku do piątku w godz. 9 – 17 i w soboty w godz. 9 – 16;

Spalania na własnej działce liści i gałęzi, które powoduje powstawanie dymu uciążliwego dla właścicieli sąsiednich posesji, stanowi naruszenie przepisu art. 144 Kodeksu Cywilnego: „Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.” Zatem rozpalając ognisko odpadami z ogrodu narażamy się na mandat do 500 złotych. Jeżeli go jednak nie przyjmiemy, sprawa trafi do sądu, a wówczas może nas to kosztować wielokrotnie więcej.

Czy można zapalić ognisko?

Na własnej posesji wolno nam rozpalić ognisko w tzw. „celach rekreacyjnych”, czyli np. upieczenia kiełbaski, ale w takim ognisku również nie wolno spalać odpadów z ogrodu. Liście i gałęzie nie nadają się do tego, ponieważ wydzielają zbyt dużo dymu. W takim ognisku powinniśmy spalać wyłącznie odpowiednio przygotowane drewno opałowe o wilgotności ok. 20%. Takie drewno będzie wydzielać minimalną ilość dymu i zanieczyszczeń do atmosfery. Rozpalając ognisko w „celach rekreacyjnych”, trzeba też przestrzegać przepisów przeciwpożarowych (rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).

Gdzie nie wolno rozpalać ognia:

  • w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych,
  • w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej,
  • w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych,
  • w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu.

Pamiętać musimy również o tym, że przy paleniu ogniska w „celach rekreacyjnych” nie możemy dopuścić do powstawania nadmiernej ilości dymu i uciążliwego zapachu. Jeśli natomiast dym, który przedostaje się na ulicę w takiej ilości, że ogranicza kierowcom widoczność i zagraża bezpieczeństwu może spowodować interwencję policji.

Zakazy związane z ochrona powietrza

Zakaz rozpalania grilli i ognisk obowiązuje nas w dniach, kiedy zostają wydawane komunikaty o przekroczonych normach szkodliwych pyłów w powietrzu. Zakaz ten wynika z Programu Ochrony Powietrza wraz z Planem Działań Krótkoterminowych przyjętym Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr XXVII/463/20 z 28 września 2020 r. Więcej na temat programu ochrony powietrza można się dowiedzieć tutaj

https://powietrze.podkarpackie.pl/