Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Sanok

Od 1 stycznia 2022 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostarowcach, będzie usytuowany
Powiatowy Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej,
w którym można uzyskać bezpłatną poradę prawną, poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną.

Dyżury
adwokata lub radcy prawnego
w ŚRODY w godzinach 13:00-17:00
Adres: Kostarowce 224; 38-507 Jurowce
tel: 13 44 612 84