Remont, przebudowa, modernizacja oraz asfaltowanie placów i dróg w Gminie Sanok w 2021 roku

Gmina Sanok regularnie pozyskuje, a także przeznacza środki własne na remonty, modernizacje oraz przebudowy placów i dróg.
W minionym roku, w znacznym stopniu dzięki dofinansowaniom m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Solidarności Unii Europejskiej czy środków pozyskanych z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wyremontowano 4617 m dróg, przebudowano 533 m nawierzchni oraz zmodernizowano 1015 m dróg dojazdowych do terenów rolnych.
Łącznie Gmina Sanok przeprowadziła modernizację 5150 m dróg i 645 m2 placów. Dzięki realizacji inwestycji w znaczący sposób poprawił się komfort dojazdu mieszkańców do prywatnych posesji, działek czy pól uprawnych, a przede wszystkim wzrósł poziom bezpieczeństwa na gminnych drogach.