Szkolenia internetowe „KGW na CITo!” dla Kół Gospodyń Wiejskich

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w webinariach pn. „KGW na CITo!”. Jest to cykl 32 szkoleń dla Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski. Tematyka szkoleń obejmuje szerokie spektrum aktualnych zagadnień związanych z prowadzeniem Kół Gospodyń Wiejskich.

Webinaria „KGW na CITo!” odbędą się we wszystkich województwach, po dwa w każdym. Kalendarz webinariów do wglądu poniżej oraz do pobrania → Kalendarium

 

Szkolenia odbędą się w lutym i marcu. Webinaria odbędą się we wskazanych terminach, w godzinach od 17.00 do 19.00.

Rekrutacja na szkolenia ruszyła 31 stycznia ! 

Zagadnienia poruszane na webinariach to:

– Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów (UEPiK)
– omówienie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
przez koła gospodyń wiejskich
(Dz. U. 2019 poz. 70).
– omówienie zbiorów zapisów: zestawienie przychodów i kosztów, zestawienie przepływów finansowych, wykaz środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych.
– Wypełnianie deklaracji CIT-8, CIT-D, CIT-8/0 – omówienie formularzy z przykładowymi wypełnieniami rubryk.

 

Uczestnicy webinarium otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu!

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia swojego udziału poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi: www.nikidw.edu.pl/szkolenia-dla-kgw/

Prowadzący: Magdalena Bernat

Czas trwania: 2 godziny

Szkolenia są nieodpłatne

 

Do pobrania – Regulamin webinariów dla KGW

 

Dodatkowe informacje nt. szkoleń można uzyskać z pod adresem email: szkoleniakgw@nikidw.edu.pl

ZGŁOSZENIE
Aby zgłosić swój udział w webinariach należy zarejestrować się za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi pod linkiem:
https://nikidw.edu.pl/szkolenia-dla-kgw/

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

źródło: https://rzeszow.uw.gov.pl/
        https://nikidw.edu.pl/kategoria/najnowsze/