Trwa przebudowa Gminnej Izby Pamięci w nowoczesne Centrum Kultury i tradycji Regionalnej w Strachocinie

Trwa realizacja największej, rozpoczętej w ubiegłym roku inwestycji w Gminie Sanok. Projekt inwestycyjny obejmuje prace budowlane oraz wyposażenie obiektu w innowacyjne rozwiązania technologiczne. Nowoczesnemu charakterowi infrastruktury ma także odpowiadać atrakcyjna i kompleksowa oferta kulturalna i edukacyjna, skierowana do mieszkańców ziemi sanockiej oraz turystów odwiedzających Strachocinę.
W 2021 roku wykonano prace rozbiórkowe, podbicie i izolację fundamentów, warstwy podposadzkowe, montaż konstrukcji drewnianej, drenaż oraz część instalacji odgromowej. Plan na bieżący rok obejmuje zakończenie prac budowlanych oraz zakup wyposażenia wystawienniczego i multimedialnego.
Całość inwestycji wynosi 3 207 240,73 zł dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Umowny termin zakończenia prac przypada na drugą połowę 2023 roku.