Uroczyste pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej w Strachocinie

W dniu 14 października Wójt Gminy Sanok Anna Hałas uczestniczyła w uroczystości pasowania na ucznia dzieci klasy I w Szkole Podstawowej w Strachocinie. To wyjątkowe wydarzenie i szczególny dzień dla dzieci, które tego dnia oficjalnie zostały przyjęte do grona uczniów szkoły. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści radośnie i z przejęciem zaprezentowali przygotowany program artystyczny. Wykazali się także wiedzą, jaką zdążyli zdobyć o swojej szkole. W zabawnym skeczu szkolnym zobaczyliśmy także uczniów klasy 7.
Po nim przedstawiciele klas pierwszych złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. Ślubowali sumiennie wywiązywać się z uczniowskich obowiązków i przynosić szkole dumę. Następnie dyrektor szkoły Andrzej Cecuła dokonał aktu pasowania.
Pierwszoklasiści mimo, iż właśnie stali się prawdziwymi uczniami, a ich priorytetem będzie nauka, jednak wciąż są dziećmi i lubią się przytulać i bawić. Pamiętała o tym Wójt Gminy Sanok Anna Hałas, która każdemu uczniowi wręczyła ślicznego, gminnego misia oraz odblaski, aby dzieci były zawsze widoczne i bezpieczne na drodze. Mali bohaterowie dnia otrzymali także drobne upominki od zaproszonych gości – przedstawicieli PGNiG, a także pamiątkowe dyplomy i rożki obfitości ze słodyczami. Ten dzień z pewnością na długo pozostanie w miłych wspomnieniach wszystkich pierwszoklasistów.

Życzymy wielu sukcesów na nowej drodze szkolnych obowiązków!