Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie

„Polski chemik, farmaceuta (pigularz), przedsiębiorca, wynalazca lampy naftowej, pionier przemysłu naftowego, rewolucjonista i działacz niepodległościowy; filantrop – po prostu dobry człowiek…”. Taki właśnie był Ignacy Łukasiewicz – wybitny człowiek, który wiedzą i mądrością wykraczał poza ramy czasowe swojej epoki.
16 grudnia br. pod budynkiem Szkoły Podstawowej w Strachocinie miało miejsce uroczyste odsłonięcie oraz poświęcenie pomnika tego, który „rozświetlił mroki ziemi” – patrona szkoły i wybitnego Polaka zasłużonego dla rozwoju przemysłu naftowego – Ignacego Łukasiewicza.
Na sali gimnastycznej w budynku szkoły odbyła się druga część uroczystości, którą uświetnił występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej w Strachocinie. W krótkich scenkach rodzajowych zobaczyliśmy m.in. jak Łukasiewicz odkrył ropę naftową.
Po występie rozpoczęła się ostatnia część spotkania tj. polsko-ukraińskie sympozjum, podczas którego wygłoszono 3 wykłady. Pani Joanna Kubit Dyrektor Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie przedstawiła sylwetkę „Ignacy Łukasiewicz – naukowiec”,  Pan Andrzej Cecuła – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strachocinie omówił „Życie Ignacego Łukasiewicza”, natomiast po stronie ukraińskiej Pan Ihor Romaniuk (asystent koordynatora projektu, dyrektor Borysławskiego TIC) zaprezentował „Historię Johanna Zeha – wybitnego mieszkańca Borysławia”, którego pomnik tydzień temu stanął na Ukrainie.

Zarówno budowa pomnika Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie oraz pomnika Jana Zeha w Borysławiu, to największe przedsięwzięcia w projekcie „Naftowa Kolebka Europy – Zapomniana historia Polski i Ukrainy”, realizowanym wspólnie przez Gminę Sanok i Radę Miasta Borysław w ramach programu Polska–Białoruś–Ukraina.

Bardzo dziękujemy Radzie Miasta Borysław i wszystkim zaproszonym gościom za udział w tym ważnym dla nas wydarzeniu.