Uwaga! Ograniczenie obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Sanok!

Szanowni Państwo
Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną
oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników urzędu Gminy Sanok
od dnia 27 stycznia br. (czwartek)
prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w urzędzie!

Prosimy o załatwianie spraw za pośrednictwem:
 • poczty: wysyłka na adres Urzędu Gminy Sanok ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok
 • telefonicznie: 13 46 56 580 (sekretariat) lub 13 46 56 551 (centrala)
 • poczty elektronicznej (e-mail):  ug_sanok@gminasanok.pl
 • za pośrednictwem elektronicznego Biura Obsługi Mieszkańca
  http://ebom-gminasanok.sprawnyurzad.pl/
 • za pośrednictwem platformy ePUAP/x9h93iw1v2/skrytka

 

W przypadku braku możliwości załatwienia sprawy na odległość, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (13 46 56 551) w celu umówienia wizyty w urzędzie, w konkretnym referacie i na konkretny dzień i godzinę.

W trakcie załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Sanok prosimy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych środków bezpieczeństwa:

 • przychodzeniu do urzędu bez osób towarzyszących;
 • zachowaniu min. 1,5 m odległości od drugiej osoby;
 • zasłanianiu ust i nosa przy pomocy maseczki;
 • zdezynfekowaniu rąk środkiem znajdującym się na poszczególnych piętrach urzędu;
 • powstrzymaniu się od wizyty, jeżeli występują objawy gorączki, bólu gardła, przeziębienia.

Podstawowe nr telefonów:

Sekretariat
Centrala
Księgowość
+48 13 46 56 580
+48 13 46 56 551
+48 13 46 56 566
ug_sanok@gminasanok.pl
Wójt – Anna Hałas wojt@gminasanok.pl
Zastępca Wójta/Sekretarz – Paweł Wdowiak +48 13 46 56 570  sekretarz@gminasanok.pl
Skarbnik – Agnieszka Haduch +48 13 46 56 556 skarbnik@gminasanok.pl
Referat Spraw Obywatelskich i Administracyjnych
Kierownik referatu – Paweł Wdowiak 
+48 13 46 56 570 sekretarz@gminasanok.pl
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Kierownik referatu – Łukasz Mendyka 
+48 13 46 56 583 gk@gminasanok.pl
Referat Rolnictwa, leśnictwa, geodezji i gospodarki nieruchomościami
Kierownik referatu – Rafał Sąsiadek
+48 13 46 56 586 rg@gminasanok.pl
Referat Ochrony Środowiska
Kierownik referatu – Agnieszka Marszałek
+48 13 46 56 588

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

ros@gminasanok.pl
Referat Finansowy
Kierownik referatu – Iwona Chrząszcz
+48 13 46 56 566 sprawozdania@gminasanok.pl
Referat Podatkowy
Kierownik referatu – Agata Wroniak 
Podatki i opłaty lokalne – wymiar
Podatki i opłaty lokalne – księgowość
+48 13 46 56 580

+ 48 13 46 56 581
+ 48 13 46 56 558

podatki@gminasanok.pl
Ewidencja ludności i dowody osobiste +48 13 46 56 564 ug_sanok@gminasanok.pl

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny Ośrodek Kultury (GOK)
Dyrektor – Krystyna Kafara
+48 13 46 56 555 gok@gminasanok.pl
Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych (SAPO)
Dyrektora – Anna Liszka
+48 13 46 56 585 sapo@gminasanok.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)
Kierownik – Edyta Dziadosz
+48 13 46 56 572 gopssanok@gminasanok.pl

Więcej niezbędnych informacji  TUTAJ 

 

Zasady dotyczące bezpośredniej obsługi interesantów wprowadzone 24 stycznia br. obowiązują w Urzędzie Gminy Sanok do odwołania w oparciu o §. 22 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 21 stycznia 2022 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 2069 i 2120 oraz z 2022 r. poz.64).