Uwaga! Zamknięcie drogi Sanok-Liszna

Powiat Sanocki informuje, że w związku z planowanym przystąpieniem do prac związanych z układaniem nawierzchni bitumicznej
na drodze powiatowej nr 2222R Sanok-Liszna w km 1+550 do 2+900 , ze względów technologicznych nastąpi
całkowite zamknięcie drogi w dniach 25-27.10 w godzinach 7:00-19:00.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem. Dalsze informacje o utrudnieniach w ruchu przekazywane będą sukcesywnie w miarę postępu robót.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.