Wilki podchodzą coraz bliżej domów! Zachowaj szczególną ostrożność

W ostatnim czasie pojawiają się informacje o obecności wilków w sąsiedztwie prywatnych posesji. W związku z powyższym Wójt Gminy Sanok apeluje do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Zwracam się do właścicieli psów o nadzór nad zwierzętami, zamykanie ich na noc w budynkach i unikanie spacerów w okolicznych lasach. Proszę o zamykanie posesji i zabezpieczenie odpadów komunalnych tak, aby nie stały się one pożywieniem dla dzikiej zwierzyny. Przypominam, że spuszczanie psa ze smyczy w lesie jest zabronione -mówi Anna Hałas Wójt Gminy Sanok.

W przypadku kontaktu z wilkiem lub innymi drapieżnikami należy nie prowokować zwierząt i spokojnie się oddalić.

Każdy niebezpieczny incydent z udziałem wilka należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Sanok osobiście lub telefonicznie pod numerami telefonu:

Referat Ochrony Środowiska       13 46 56 563
Biuro Zarządzania Kryzysowego 13 46 56 565