Wyniki III konsultacji społecznych w Gminie Sanok – marzec 2022

Szanowni Państwo;

Mieszkańcy sołectw Bykowce, Trepcza i Zabłotce

Pomimo obiektywnie trudnej sytuacji po raz kolejny pokazaliście Państwo swoje zaangażowanie licznie biorąc udział w trzecich już konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych.

Jednoznaczny wynik konsultacji dobitnie wyraża stanowisko mieszkańców sołectw typowanych do przyłączenia w granice miasta Sanoka. Pomimo różnych prób destabilizacji, rozbicia i skłócenia naszej „małej ojczyzny” tak wyraźny sprzeciw potwierdza słuszność dotychczasowych i przyszłych działań zmierzających do utrzymania jedności wiejskiej gminy Sanok.

Mamy nadzieję, że w myśl głównej zasady demokracji „nic o nas bez nas” zasadnicze znaczenie w procesie podejmowania ostatecznej decyzji będzie mieć opinia mieszkańców obszaru, którego dotyczy zmiana granic.

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w Gminie Sanok (marzec 2022 r.)

Poniższy wykres obrazuje także rosnący sprzeciw mieszkańców miasta Sanoka wobec zmiany granic administracyjnych. Głos Sanoczan dodatkowo potwierdza stanowisko mieszkańców wiejskiej Gminy Sanok, że poszerzenie granic administracyjnych nie w tym momencie i nie w takim stylu przy frekwencji 4,52 %.