Wyniki naboru „Lokalny Animator Sportu 2022”

W wyniku zakończenia procedury naboru w projekcie „Lokalny Animator Sportu”, w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci” ogłoszonym przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu informuję, że do uczestnictwa w projekcie „Lokalny Animator Sportu 2022” zostali wybrani:

    1. ORLIK w Prusieku:       Pan  Jakub Mańko
    2. ORLIK w Trepczy:        Pan  Łukasz Tchórz
                                           Pan  Jakub Jaklik

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrani kandydaci spełnili wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu, posiadają odpowiednie kwalifikacje, specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w pracy na boiskach Orlik.