Wyruszył transport darów z pomocą humanitarną dla zaprzyjaźnionego Borysławia

Dzisiaj, 4 marca wyjechał transport z darami od mieszkańców i firm z terenu miasta i Gminy Sanok do zaprzyjaźnionego Borysławia. Trzy samochody zabrały rzeczy, o które prosiły władze ukraińskiego miasta. Jest to pierwszy taki transport z Urzędu Gminy Sanok, ale już możemy powiedzieć, że z pewnością będą kolejne – mówi Zastępca Wójta Paweł Wdowiak. W drogę na granicę wyruszył specjalnie oznakowany bus Gminy Sanok, samochód ciężarowy firmy TRANSPRZĘT oraz samochód Ochotniczej Straży Pożarnej z Kostarowiec. Każdy z nich po brzegi załadowany najpotrzebniejszymi produktami spożywczymi i higienicznymi, o które prosił Mer Borysławia. Transport ma dotrzeć na granicę Korczowa-Krakowiec. Tam nastąpi przeładunek towarów na samochody, które przyjadą z Borysławia. Niech ta podróż na granicę zarówno naszych, jak i ukraińskich kierowców będzie szybka i bezpieczna.