XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci

Placówka Terenowa KRUS w Sanoku zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich (klasy od 0 do 8) do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci przebiegającym pod hasłem:Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy
w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom osób pracujących i przebywających w gospodarstwach rolnych.

Prace należy dostarczyć do Placówki Terenowej KRUS w Sanoku w terminie do 1 kwietnia 2022 r.

Bliższe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej Kasy https://www.krus.gov.pl.

Autorzy najciekawszych prac, na każdym etapie konkursu (regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim) otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów i patronów Konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy.

Zachęcamy również uczniów do zapoznania się ze stroną internetową Kasy skierowaną do najmłodszych, szczególnie zakładkę Bezpieczne dziecko w gospodarstwie rolnym, gdzie znajdują się m.in. kurs e-learningowy Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy oraz film pt. Gra o zdrowie i bezpieczeństwo.  

                                                                                                                                               Gabriela Bałut
                                                                                                                   Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Sanoku

Źródło: www.krus.gov.pl