XLII Sesja Rady Gminy Sanok- transmisja online

W poniedziałek  22 listopada  2021 r. o godzinie 13:00 odbędzie się XLII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Gminni Radni będą obradować w Sali Narad Urzędu Gminy w Sanoku.

 

 

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Przedstawienie porządku obrad;
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Sanok polegającej na wyłączeniu terenów sołectw Bykowce i Zabłotce oraz części terenu sołectwa Trepcza z Gminy Sanok i włączenia do Miasta Sanoka;
  4. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania;
  5. Zakończenie sesji.

                                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Sanok

                                                                                                                                     Tadeusz Wojtas

 

 

UWAGA!!!
Ze względu na sytuację epidemiologiczną i koniecznością dotrzymania wymogów bezpieczeństwa w sesji będą brali udział tylko Radni oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Sanok.