XLVII Sesja Rady Gminy Sanok

Uprzejmie zawiadamiam, że XLVII Sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Sanok odbędzie w dniu 11 lutego 2022 r. (piątek) o godzinie 9:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Sanok.

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Przedstawienie porządku obrad;
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Bykowce, Zabłotce i Trepcza w przedmiocie wyłączenia terenów sołectw Bykowce i Zabłotce oraz części terenu sołectwa Trepcza z Gminy Sanok i włączenia do miasta Sanok oraz w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia tych konsultacji;
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Pisarowce 8”;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości;
  6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2022;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sanok ;
  8. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania;
  9. Zakończenie sesji.

                                                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Sanok
                                                                                                                                                                   Tadeusz Wojtas