Zakończenie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w Strachocinie

Pod koniec ubiegłego roku zakończono budowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Strachocina.
Do wodociągu podłączono 302 budynki mieszkalne wraz z obiektami gminnymi tj. Wiejskim Domem Kultury, szatnią sportową przy stadionie, budynkiem OSP oraz budynkiem Regionalnej Izby Pamięci. Łącznie wykonano 21,5 km sieci wraz z przyłączami. Prawdopodobnie od marca mieszkańcy będą mogli zgłaszać się do SPGK w celu podpisania umowy.

 

Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Strachocina dofinansowano z pożyczką Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.