Zakończenie kolejnego etapu remontu Wiejskiego Domu Kultury w Prusieku

Nie do poznania zmienia się wnętrze Wiejskiego Domu Kultury w Prusieku. Za sprawą konsekwentnie prowadzonych prac remontowych obiekt odzyskuje dawny blask.
Po przeprowadzeniu w poprzednich latach prac związanych z termomodernizacją budynku  (docieplenie ścian, wyprawa elewacyjna), wymianą stolarki zewnętrznej, remontem kuchni, łazienek oraz utworzeniu antresoli, przystąpiono do kompleksowego remontu głównej sali tanecznej.

I etap prac obejmował remont ścian i sufitu. Wyrównano istniejące oraz położono nowe tynki, wykonano demontaż boazerii ze ścian, a następnie ściany i sufit zyskały nową powłokę malarską. Wykonano nową instalację elektryczną i centralnego ogrzewania. W ramach powyższych prac powstała także zabudowa sceny i przygotowano sufitu pod efektowne oświetlenie oraz nowoczesne wykończenie, które na tym etapie niech pozostanie niespodzianką.

Początkiem 2022 r. przewidziana jest kontynuacja i zakończenie robót wykończeniowych sali głównej, a także remont holu. Obserwując postęp robót nie sposób oprzeć się wrażeniu, że po zakończeniu prac obiekt otrzyma „nowe życie” i stanie się centrum życia kulturalnego mieszkańców.

Wartość robót na koniec 2021 roku wyniosła prawie 100 000,00 zł.