Zapraszamy mieszkańców miejscowości ZABŁOTCE do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Sanok