Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Raczkowej

W sobotę 16 października w Wiejskim Domu Kultury w Raczkowej odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Sanoku. W zjeździe uczestniczyło 30 delegatów i przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sanok, członkowie ustępującego Zarządu oraz zaproszeni goście – Komendant Powiatowy PSP w Sanoku bryg. Grzegorz Oleniacz, z-ca Wójta Gminy Sanok Paweł Wdowiak, dyr. biura poselskiego Posła na Sejm RP Piotra Uruskiego Aneta Figiel oraz sołtys wsi Raczkowa Jerzy Szałankiewicz.

Spotkaniu przewodniczył ustępujący Prezes dh. Rafał Cecuła, który przywitał uczestników i zaproszonych gości oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie. Podczas obrad Komendant Gminny dh Grzegorz Klecha przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu, natomiast dh Daniel Bielak odpowiednio sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej. Głos zabrali również zaproszeni goście, a podczas dyskusji podjęto kilka uchwał dotyczących istotnych spraw związanych z dalszą działalnością jednostek OSP.
Zjazd był podsumowaniem pięcioletniej działalności Oddziału Gminnego Związku OSP RP, podczas którego wybrani delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzili i wybrali skład nowego Zarządu i członków oraz skład Komisji Rewizyjnej.

Skład ukonstytuował się następująco:

Zarząd:

 • Prezes                         dh Daniel Bielak
 • W-ce prezes                dh Tomasz Wojtas
 • W-ce prezes                dh Paweł Wdowiak
 • Komendant gminny    dh Rafał Cecuła
 • Sekretarz                    dh Mariusz Brodzicki
 • Skarbnik                     dh Hubert Wożniak
 • Członek prezydium    dh Rafał Marzec

Komisja Rewizyjna w składzie:

 • Przewodniczący – dh Przemysław Jachimowski
 • Członek             – dh Zdzisław Odrowąż
 • Członek             – dh Wojciech Żółkiewicz

Członkowie zarządu:

 • Mieczysław Banit
 • Jan Głuszkiewicz
 • Tomasz Dżugan
 • Bartłomiej Pisula
 • Grzegorz Klecha
 • Ireneusz Pasierbowicz