Źródełko solankowe „Warzelnia” w Tyrawie Solnej odzyskuje dawny blask dzięki realizacji projektu „Historia Solą Przyprawiana”

Gmina Sanok rozpoczęła prace przy źródełku Warzelnia, które zostanie zagospodarowane w ramach projektu „Historia solą przyprawiana”, realizowanego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Źródło otrzymało nazwę „Warzelnia” i na mocy Uchwały Nr XLIV/369/2014 Rady Gminy Sanok z dnia 30.04.2014 r. zostało ustanowione pomnikiem przyrody. Źródło solankowe Warzelnia obecnie ma głębokość ok. 1,5 m. Prawdopodobnie w przeszłości było znacznie głębsze, ale zostało częściowo zasypane   i wypełnione zaroślami. Warzelnia jest źródłem chlorkowo-sodowym (Cl-Na) o mineralizacji 53 g/dm3, ph 6,5.

I etap prac obejmował usunięcie zakrzaczeń rosnących na działce o nr ewid. 336 obręb Tyrawa Solna (tarniny, dzikiej róży itd.) w celu utworzenia ścieżki prowadzącej do pomnika przyrody, źródła solankowego. Dzięki wykonanym pracom wyznaczono ścieżkę o szerokości około 2 m i długości ok. 250 m.